NEMLAEGEN ONLINE BOOKING is not Active at the moment.

BETINGELSER

D. 25. maj 2018 træder den nye Databeskyttelsesforordning i kraft, for nogle bedre kendt under den engelske forkortelse GDPR – General Data Protection Regulation. Den sætter en række nye skærpede krav til virksomheder, organisationer og foreninger, som indsamler og behandler persondata fra Europæiske kunder og medarbejdere.  Nemlægen har indgået databehandler aftaler med alle vores leverandører (hjemmesider, betalingsmoduler og IT lægesystem).

På Nemlægen.dk kan du købe:

HVIS DU RINGER MED HEMMELIGT /ANONYMT NUMMER ER LÆGEN IKKE FORPLIGTET TIL; AT MODTAGE OPKALDET AF SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN.

 

A) Fysisk konsultation med fremmøde i klinik.

1. Konsultationerne indeholder udover besigtigelse fra Nemlægen, også mulighed for de analyser der fremgår af produktbeskrivelsen på                Nemlægen.dk.
2. Efter Nemlægens vurdering, er det muligt at få udskrevet recepter på vanedannende medicin, psykofarma, eller antibiotika. Disse kategorier af medicin kræver altid, at Nemlægen har tilset patienten fysisk, og kan derfor aldrig gives over telefonen.
3. For at kunne genkende dig, opbevarer vi dine personlige oplysninger (lovkrav om journalføring) og fremmøde med dit gule sygesikringskort (sygesikringen betaler ikke for Nemlægens tjenester men bruges alene til registrering hos Nemlægen og aldrig 3. part)/ kørekort eller pas.                Hvis du har ændringer til disse, skal du straks give besked til kontakt@nemlaegen.dk. eller via linket her.

4. Erhvervskunde: Nemlægen skræddersyer Din virksomheds behov / dækning. Vi kender behovet for hurtigt udredning og behandling – derfor kan Nemlægen garantere konsultation eller læge på adressen indenfor 60 minutter. Pris aftales med lægen.

B) Sygebesøg.  Besøg af Nemlægen i eget hjem i tidsrummet 10.00-22.00 (22-08 tillæg 500 kr.).

1. Sygebesøg er geografisk begrænset til adresser i postnumrene, 2300, 2770, 2791. Til øvrige København kan sygebesøg bestilles og der tillægges gebyr for medgået tid på 500 kr. / 15 min. Pris aftales før lægen sendes ud.

2. Tidspunktet for sygebesøget aftales med Nemlægen over telefonen. Sygebesøget klares dog samme dag, og hvis ikke det kan imødekommes, betaler patienten naturligvis ikke.
3. Sygebesøg har en varighed af 15 minutter.
4. For at kunne genkende dig, opbevarer vi dine personlige oplysninger (lovkrav om journalføring) og fremmøde med dit gule sygesikringskort (sygesikringen betaler ikke for Nemlægens tjenester men bruges alene til registrering hos Nemlægen og aldrig 3. part)/ kørekort eller pas. Hvis du har ændringer til disse, skal du straks give besked til kontakt@nemlaegen.dk eller via linket her.

8. Erhvervskunde: Nemlægen skræddersyer Din virksomheds behov / dækning. Vi kender behovet for hurtigt udredning og behandling – derfor kan NEMLÆGEN garantere konsultation eller læge på adressen indenfor 60 minutter. Pris aftales med lægen.

D) Vaccinationer.

Kun efter aftale.

Betaling af ydelserne, betingelserne for levering, og din fortrydelsesret

Det følgende er betingelser der gælder i alle tilfælde hvor der ellers ikke er skriftligt aftalt andet mellem brugeren (patienten) og Nemlægen:

1.   Faktura
1.1 Bestiller du på nettet, får du en kvittering på den email du opgiver i forbindelse med dit køb.
1.2 Bestiller du per telefon, er din bestilling gennemført når du viderestilles til lægen. Skriftlig kvittering får du per email hvis du anmoder om dette – ellers fremgår det af dit konto udskrift med teksten “NEMLÆGEN.dk”   Vi gemmer ikke dine kort oplysninger – betaling foregår via epay/ Bambora.

1.3 Betaling foregår efter endt konsultation / sygebesøg hvis booket pr. telefon – forud betaling hvis du bestiller fra hjemmesiden .

2.   Levering af det købte?
2.1 Telefonisk konsultation: I de tilfælde hvor ydelsen klares over telefonen, er der leveret når telefonsamtalen har fundet sted.
2.2 Fysisk konsultation i klinik/ udeblivelse: der er leveret
2.3 Sygebesøg, er sket når lægen er til stede. Dvs. hvis patienten ikke møder op som aftalt, eller ikke er hjemme ved anmodet sygebesøg, anses der for leveret.
2.4 Vaccinationer anses for leveret, når patienten har fået udført den pågældende vaccination.

3.   Betaling og betalingsmuligheder
3.1 Betaling af fysisk fremmøde sker inden fremmøde, enten ved betaling på nemlægen.dk eller over telefonen.
3.2 Betaling af sygebesøg sker over telefonen, da der også skal ske aftale om tidspunkt mv.
3.3 Betaling af vaccinationer sker enten ved betaling på Nemlægen.dk eller over telefonen.
3.4 Vi anvender betalingsmuligheder med Dankort, MasterCard, Visa samt Mobilepay.

4.   Fortrydelsesret og opsigelse
4.1 For bestillinger foretaget over telefonsamtale, herunder sygebesøg, kan der ses på forneden der skal leveres straks, skal fortrydelsen nævnes straks lægen svarer dit opkald, hvorefter patienten ikke vil blive opkrævet.
4.2 Konsultation med fysisk fremmøde, herunder tilkøb – Fortrydelse kan ske ved aflysning af aftalt fysisk konsultations senest 12 timer før aftalt tidspunkt (planlagte undersøgelser og samtaler) og 1 time før ved akutte konsultationer. Senere aflysning vil betyde at den fulde pris for ydelsen skal betales. Der kan aflyses ved hjælp af telefonopkald og/eller SMS til nummer som oplyses patienten ved aftale om fremmøde.
4.3 Sygebesøg kan fortrydes indtil lægen har påbegyndt sin tur over til patienten. Ved sygebesøg kan der aflyses ved hjælp af telefonopkald til telefonnummer som oplyses patienten ved aftale om sygebesøg. Ved senere aflysning, men før lægens ankomst, vil der blive faktureret halvdelen prisen for sygebesøget. Ved nemlaegens ankomst, men ved patientens afvisning, faktureres det fulde beløb for ydelsen.
4.4 Vaccinationer kan fortrydes ved aflysning senest 1 time før aftalt tidspunkt. Senere aflysning vil betyde at det fulde beløb for ydelsen faktureres. Udgiften til ikke lagerførte vacciner (bestilt af kunden) betales.

5. Ansvar
Nemlægens behandlinger er dækket af patientforsikringen.

6.  Ophold i Nemlægens lokaler
6.1 Inden dit aftalte tidspunkt, kan der efter omstændighederne være lidt ventetid, selvom det tilstræbes at være minimalt. Der vil være venteværelse til rådighed.
6.2 Efter endt behandling hos Nemlægen skal du straks forlade lokalerne da du ellers kan blive bortvist grundet sikkerhedsmæssige hensyn.
6.3 Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist, politianmeldt og udelukket fra Nemlægen.

Manglende betaling

Medfører udelukkelse fra Nemlægen indtil det skyldige er betalt.

Sletning af læge journal / personlige oplysninger

Du kan ikke få slettet journal eller få rettet i din journal da det er gældende dansk lovgivning på området under Sundhedsstyrelsen vi følger. Vi kan tilføje hvis der er opstået misforståelser under journal optagelsen. Du skal kontakte Nemlægen personligt herfor.

 

Brud på betingelserne

I tilfælde af brud på betingelserne, som f.eks. udlån af sygesikringskort, lovbrud, misligholdelse samt anden grov eller uacceptabel handling, kan Nemlægen til enhver tid afbryde et samarbejde med øjeblikkelig virkning hvor der ikke er risiko for liv og lemmer. 

Ændringer på Nemlægens produkter

Ændringer varsles via opslag på NEMLÆGEN.dk samt vores online tjenester.
Vi anbefaler, at du holder dig orienteret via vores online tjenester – så er du sikker på altid, at modtage vigtig information vedrørende dit abonnement, vaccinationer, m.m. Log ind på din profil og tilmeld dig dine services under “Mine Oplysninger”.

Hjemmesidens funktionalitet og privatliv?

Hjemmesiden anvender cookies, og vi logger vores besøg så vi kan gøre vores brugeres oplevelse bedre over tid. Vi udleverer aldrig dette data til 3.part.

Persondatapolitik?
For at yde de tjenesteydelser patienten ønsker, skal nemlægen bruge dit CPR nummer, navn, adresse, telefonnummer. Dette sker i henhold til Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, i medfør af Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Vi opbevarer dine data sammen med sygejournal om hvad der bliver behandlet, så længe der er et kundeforhold, og derefter i 10 år, hvorefter vi sletter oplysningerne. Den lange tidshorisont er et krav efter lovgivning, på baggrund af at der er tale om lægeydelser.

Der vil til enhver tid kun være adgang til dine data af betroede ansatte hos Nemlægen. Normalt vil din egen læge dog også blive orienteret om hvilken behandling du har fået, med mindre du beder om, at dette ikke ønskes. Andre 3.parter vil aldrig få adgang til dine person følsomme og fortrolige data. Vi opbevarer ikke almindelige kundeoplysninger. Journaloplysninger, herunder cpr nummer, håndteres i krypteret lægeligt journalmiljø.

Som registreret hos Nemlægen har du altid ret til, at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Ønsker du at gøre indsigelse eller få indsigt i dataen, kan du kontakte Nemlægen på kontakt@nemlaegen.dk. Den dataansvarlige på Nemlægen er direktøren.

Ved accept af vores ydelser, accepteres også disse betingelser med mindre andet er aftalt, herunder vores adgang til at indhente dit personnummer, se dit medicinkort på FMK samt evt. blodprøve svar på webreq .

Hvis du ringer på vegne af dine forældre eller fra et plejehjem skal vi have samtykke fra patienten selv eller fra en værge – det er grundet datalovgivningen grundet personfølsomme oplysninger dels grundet kort oplysninger til betalingssystem.

Alle under 18 år skal have en forælder eller værge med samt betale herfor.